با تو...

چه زیباست             به خاطر تو زیستن                                و برای تو ماندن                                                        و به پای تو سوختن و چه تلخ و غم انگیز ... ادامه مطلب
/ 26 نظر / 25 بازدید
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
4 پست
بهمن 92
4 پست
دی 92
5 پست
آذر 92
1 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
3 پست
آبان 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
4 پست
اسفند 85
5 پست
بهمن 85
7 پست
دی 85
7 پست
آذر 85
9 پست
آبان 85
12 پست
مهر 85
9 پست
شهریور 85
10 پست
مرداد 85
9 پست
تیر 85
10 پست
خرداد 85
12 پست